ZEV Upravnik

Naša obaveza počinje osnivanjem zajednice etažnih vlasnika i nastavlja se u smjeru rješavanja svih tehničkih, organizacionih, komunalnih i pravnih pitanja stambene zgrade u cilju boljeg kvaliteta života u stambenoj zgradi. 

Naša djelatnost obuhvata:

OSNIVANJE ZAJEDNICE ETAŽNIH VLASNIKA, što podrazumjeva izradu odluka i drugih akata i podnošenje zahtjeva za upis u Registar kod gradskog organa uprave.

OBRAČUN MJESEČNIH TROŠKOVA, Prema zakonu o održavanju zgrada definisano je redovno i investiciono održavanje.

IZRADA ZAVRŠNOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA, Zakonska obaveza ZEV-a je izrada godišnjeg finansijskog izvještaja koji se podnosi skupštini stanara. Finansijski izvještaj izdaje sertifikovani računovođa.

PRAĆENJE NAPLATE TROŠKOVA, Stanari su prema zakonu obavezni plaćati mjesečne račune do 15. u mjesecu. Ukoliko dođe do kašnjenja u naplati staramo se o redovnom plaćanju obaveza.

OBEZBEĐUJE izvršenje radova na hitnim intervencijama;

REDOVAN OBILAZAK ZGRADE – prijava i otklanjanje svih tehničkih nedostataka koji se pojavljuju redovnim korišćenjem zgrade (pregorjele sijalice, oštećeni dijelovi na unutrašnjim zidovima zgrade, oštećenja na ulaznim vratima…), vođenje brige o higijeni zgrade;

REDOVNO INFORMISANJE STANARA o obavljenim poslovima putem mjesečnih izvještaja i hitnih obavještenja isticanjem na oglasnim tablama

REDOVNO SAZIVANJE SKUPŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE – podnošenje izveštaja o preduzetim radnjama sa prethodnih sednica, kao i donošenje i usvajanje plana daljeg rada;

ORGANIZACIJA I KONTROLA IZVEDENIH RADOVA U OKVIRU ZGRADE

BRIGA O RAČUNIMA ZAJEDNIČKE STRUJE I VODE – kontrola stanja i potrošnje po članu domaćinstva;

VODIMO RAČUNA O INSTALIRANJU I OPREMANJU ADEKVATNE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE –  hidranti i PP aparati, kao i briga o njihovom atestiranju;

POSREDOVANJE U PRUŽANJU USLUGA, Sa našim partnerima pružamo usluge SVE NA JEDNOM MJESTU- Održavanje lifta, čišćenje stubišta zgrade, kućni majstor, računovođa i pravnik.


Compare listings

usporedi